Khóa học SEO Manager cầm tay chỉ việc tại Hà Nội và HCM

Bài viết trước tôi đã test tạo sitemap hình ảnh submit Search Console thực hành ngay trong buổi học SEO 03.

Đây là bài thực hành về backlink trong khóa học SEO cầm tay chỉ việc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Buổi học hôm nay có:

  1. Khái niệm backlink
  2. Loại backlink
  3. Nên chọn backlink như thế nào
  4. Quản lý backlink như thế nào

Đây là những kiến thức về backlink demo trong buổi học SEO

Nội dung của bài viết cần dài một chút khoảng bao nhiêu ký tự?

Tôi phải cố gắng để viết thêm cho nó nhiều, ông kia bảo copy thì nó sẽ trùng lặp nội dung không tốt.

Không đem lại giá trị cho người dùng và tôi ghét nhất mấy anh chị em dùng content spin.

Bạn có thể xem thêm thông tin về giảng viên Trần Ngọc Thùy trên website https://tranngocthuy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *